Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova estació de Valldaura de la L3 del Metro de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instalacions i direcció d'obra

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (GISA)
  • Emplaçament: Barcelona
  • Data: 1999

Superfície: 2.900m2                          Profunditat: 12m
P.E.M.: 2.300.000€ / 3.178.702US$

  • Projecte constructiu de condicionament de l’estació de Valldaura de la Línia 3 del Metro de Barcelona