Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova estació de Roquetes de la L3 del Metro de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instal·lacions

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (GISA)
  • Emplaçament: Barcelona
  • Data: 2003

Superfície: 5.000m2                          Profunditat: 45m
P.E.M.: 2.300.000€ / 3.129.702US$

  • Projecte constructiu de condicionament de l’estació de Roquetes de la Línia 3 del Metro de Barcelona