Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova estació de Badalona Centre de la L2 del Metro de Barcelona
Projecte executiu d'aqruitectura i instal·lacions

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (GISA)
  • Emplaçament: Badalona (Barcelona)
  • Data: 2002

Superfície: 6.150 m2                         Profunditat: 20m
P.E.M.: 38.030.000€ / 51.748.942US$

  • Projecte constructiu de l’estació de Badalona centre de la Línia 2 del Metro de Barcelona