Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Tallers de metro a l'estació d'Hospital de Bellvitge L1 del Metro de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instal·lacions

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (GISA)
  • Emplaçament: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  • Data: 2005

Superfície: 8.400m2
P.E.M.: 24.380.000€ / 33.174.841US$

  • Projecte de definició d’arquitectura dels tallers a l’estació Hospital de Bellvitge de la Línia 1 del Metro de Barcelona