Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova nau d’estacionament d'unitats de metro a les instal·lacions de cotxeres de Can Boixeres
Projecte executiu d'arquitectura i instal·lacions

  • Promotor: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
  • Emplaçament: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  • Data: 2005

Superfície: 630 m2
P.E.M.: 502.000€ / 683.091US$

  • Projecte constructiu d’una nau d’estacionament a Can Boixeres de la Línia 5 del Metro de Barcelona