Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova estació de Santa Rosa de la L9 del Metro de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instal·lacions

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (GISA)
  • Emplaçament: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
  • Data: 2008

Superfície: 5.200m2                          Profunditat: 45m
P.E.M.: 7.487.000€ / 10.187.860US$

  • Estació de Santa Rosa de la L9 del Metro de Barcelona