Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova estació de Carmel de la L5 del Metro de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instal·lacions i direcció d'obra

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (GISA)
  • Emplaçament: Barcelona
  • Data: 2008-2010

Superfície: 5.800m2                          Profunditat: 32m
P.E.M.: 20.643.000€ / 28.089.756US$

  • Estació de Carmel de la L5 del Metro de Barcelona