Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova estació de Vall d'Hebrón de la L5 del Metro de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instal·lacions i direcció d'obra

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (GISA)
  • Emplaçament: Barcelona
  • Data: 2008-2010

Superfície: 8.500m2                          Profunditat: 38m
P.E.M.: 24.381.000€ / 33.176.202US$

  • Estació de Vall d'Hebrón de la L5 del Metro de Barcelona