Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova estació de Singuerlin de la L9 del Metro de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instal·lacions

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (GISA)
  • Emplaçament: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
  • Data: 2006

Superfície: 5.200m2                          Profunditat: 59m
P.E.M.: 8.200.000€ / 11.158.068US$

  • Estació de Singuerlin de la L9 del Metro de Barcelona