Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova estació de Can Zam de la L9 del Metro de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instal·lacions

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (GISA)
  • Emplaçament: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
  • Data: 2006

Superfície: 2.400m2                         Profunditat: 17m
P.E.M.: 4.500.000€ / 6.123.330US$

  • Estació de Can Zam de la L9 del Metro de Barcelona