Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova estació d'Ernest Lluch de la L5 del Metro de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instal·lacions

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (Gisa)
  • Emplaçament: Barcelona
  • Data: 2010

Superfície: 6.100m2                          Profunditat: 15m
P.E.M.: 13.600.000€ / 18.506.064US$

  • Nova estació d'Ernest Lluch de la Línia 9 del Metro de Barcelona