Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova estació de Torre-Baró-Vallbona de la L11-Metro Lleuger de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instal.lacions

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (Gisa)
  • Emplaçament: Barcelona
  • Data: 2002

Superfície: 1.770m2                          Profunditat: 20m
P.E.M.: 2.861.000€ / 3.893.077US$

  • Nova estació de Torre-Baró-Vallbona de la línia 11-Metro Lleuger de BarcelonaProjecte executiu d'arquitectura i instal.lacions