Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova estació de Ciutat Meridiana de la L11-Metro lleuger de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instal·lacions

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (GISA)
  • Emplaçament: Barcelona
  • Data: 2002

Superfície: 2.590m2                          Profunditat: 50m
P.E.M.: 1.933.000€ / 2.630.310US$

  • Nova estació de Ciutat Meridiana de la Línia 11-Metro lleuger de BarcelonaProjecte executiu d'arquitectura i instal·lacions