Noves Estacions i Tallers Ferroviaris

Nova estació de Can Cuiàs de la L11-Metro lleuger de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instal·lacions

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de transports (GISA)
  • Emplaçament: Barcelona
  • Data: 2002

Superfície: 3.020m2                          Profunditat: 24m
P.E.M.: 2.221.400€ / 3.022.748US$

  • Nova estació de Can Cuiàs de la Línia 11-Metro lleuger de BarcelonaProjecte executiu d'arquitectura i instal·lacions