Reforma Estacions de Metro

Rehabilitació del vestíbul superior de l’estació de Fontana de la L3 del Metro de Barcelona
Projecte bàsic i d’execució i direcció d'obra

  • Promotor: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
  • Emplaçament: Barcelona
  • Data: 1996

Superfície: 380m2

  • Projecte d’execució de reforma del vestíbul superior de l’estació de Fontana de la Línia 3 del Metro de Barcelona