Reforma Estacions de Metro

Rehabilitació de l’estació de Sants Estació de la L3 del Metro de Barcelona
Projecte bàsic i d’execució i direcció d'obra

  • Promotor: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
  • Emplaçament: Barcelona
  • Data: 2005

Superfície: 3.000m2
P.E.M.: 1.700.000€ / 2.313.258US$

  • Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de l’estació de Sants Estació de la Línia 3 del Metro de Barcelona