Reforma Estacions de Metro

Intercanviador de Sagrera Meridiana (L1 - L5) del Metro de Barcelona
Projecte executiu d'arquitectura i instal·lacions

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (GISA)
  • Emplaçament: Barcelona
  • Data: 2006

Superfície: 6.900m2
P.E.M.: 88.100.000€ / 118.881.194US$

  • Intercanviador de Sagrera Meridiana (L1 - L5) del Metro de Barcelona