Projectes en l'àmbit sanitari

Adequació del vestíbul del Servei Català de la Salut
Projecte bàsic i d'execució i direcció d'obra

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Servei Català de la Salutt
  • Emplaçament: Olimpia building in La Maternitat (Barcelona)
  • Data: 2007

P.E.M.: 420.000 / 571.511US$

  • Adequació del vestíbul del Servei Català de la Salut