Habitatge Plurifamiliar

Habitatge plurifamiliar de 17 unitats a Barcelona
Projecte bàsic i d'execució i direcció d'obra

  • Promotor: Construccions Paytubí i Garriga, S.A.
  • Emplaçament: Passatge de la Plana nº 21-27 de Barcelona
  • Data: 1988

  • Projecte d’habitatge plurifamiliar al passatge de la Plana n. 21-27 de Barcelona