Habitatge Plurifamiliar

Habitatge plurifamiliar de 4 unitats a Barcelona
Projecte bàsic i d'execució i direcció d'obra

  • Promotor: Construccions Paytubí i Garriga, S.A.
  • Emplaçament: C/ Chapí y C/ Horta de Barcelona
  • Data: 1998

  • Habitatge plurifamiliar de 4 unitats a BarcelonaProjecte bàsic i d'execució i direcció d'obra