Rehabilitacions

Diverses intervencions de rehabilitació i estudi de patologies
Projecte bàsic d'execució i direcció d'obra

  • Promotor: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
  • Emplaçament: C/ del Pi i C/ Boters de Barcelona
  • Data: 2000

  • Diverses intervencions de rehabilitació i estudi de patologies Projecte bàsic d'execució i direcció d'obra