Rehabilitacions

Rehabilitació de diverses façanes
Projecte bàsic i d'execució i direcció d'obra

  • Promotor: Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria
  • Emplaçament: Barcelona ciutat i altres municipis
  • Data: 1994 - 2005

  • Rehabilitació de diverses façanesProjecte bàsic i d'execució i direcció d'obra