Rehabilitacions

Reforma interior d'habitatge a Barcelona
Projecte bàsic i d'execució i direcció d'obra

  • Promotor: Srs. Brusés
  • Emplaçament: C/ Aribau nº 207 de Barcelona
  • Data: 1992

  • Reforma interior d'habitatge a BarcelonaProjecte bàsic i d'execució i direcció d'obra