Infraestructures Ferroviàries

Prolongació de la Línia 5 del Metro de Barcelona
Projecte d'infraestructures i Definició arquitectònica de les estacions

  • Promotor: Generalitat de Catalunya / Direcció General de Transports (GISA)
  • Emplaçament: Barcelona
  • Data: 2006

  • Definició arquitectònica de les estacions del projecte modificat de la prolongació de la Línia 5 del Metro de Barcelona